1: İnsanların iletişimine faydalı olmak.

2:Enteresan fikirleri keşfetmek.

3:Hizmet sunan gerçek ve tüzel kişilerin başarı yüzdesini araştırmak amacıyla ön bilgi akışı sağlamak.

4:Sizlerin desteğiyle yeni ufuklara doğru yol almak.